Lào Cai: Chấm dứt, thu hồi 3 dự án đầu tư trong khu thương mại - công nghiệp

Đăng lúc: Thứ hai - 28/08/2017 22:25 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Theo thông tin của Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Lào Cai, thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Lào Cai cơ quan này vừa ra thông báo chấm dứt đầu tư và thu hồi giấy chứng nhận đầu tư 3 dự án đầu tư tại Khu công nghiệp Bắc Duyên Hải và Khu thương mại - công nghiệp Kim Thành (thành phố Lào Cai).
Khu công nghiệp thương mại Kim Thành (thành phố Lào Cai ) có thêm 2 dự án bị chấm dứt đầu tư.
 
Khu công nghiệp thương mại Kim Thành (thành phố Lào Cai ) có thêm 2 dự án bị chấm dứt đầu tư.

 Căn cứ  văn bản số 3089/UBND-KT ngày 03/7/2017 của UBND tỉnh Lào Cai về việc kết luận thanh tra dự án Nhà máy sản xuất và chế tạo kết cấu thép tại Khu công nghiệp Bắc Duyên Hải ( thành phố Lào Cai) của Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng và vận tải Hà Nội tại Khu công nghiệp Bắc Duyên Hải, thành phố Lào Cai,ngày 27/7/2017, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai đã ban hành Quyết định số 139/QĐ-BQL về việc thực hiện thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư số 12 121 000 077 ngày 05/02/2008 do UBND tỉnh Lào Cai cấp cho công ty với lý do chấm dứt hoạt động dự án: Dự án đã chậm tiến độ quá 12 tháng theo quy định tại Điều 6 Giấy chứng nhận đầu tư và Điểm g, Điều 48, Luật đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng và vận tải Hà Nội có trách nhiệm nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đầu tư số 12 121 000 077 do UBND tỉnh Lào Cai cấp ngày 05/02/2008 về cho Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai trước ngày 27/8/2017. Sau ngày 27/8/2017 Công ty không thực hiện nộp bản gốc Giấy chứng nhận đầu tư số 12 121 000 077 do UBND tỉnh Lào Cai cấp ngày 05/02/2008 về cho Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai thì giấy chứng nhận đầu tư không còn giá trị pháp lý.

 Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Lào Cai tại văn bản số 1774/UBND-KT ngày 25/4/2017 về việc chấm dứt hoạt động các dự án tại Khu Thương mại công nghiệp Kim Thành ( thành phố Lào Cai ),ngày 14/8/2017, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai đã ban hành Quyết định số 151/QĐ-BQL về việc chấm dứt hoạt động đầu tư một phần dự án cửa hàng bán lẻ xăng dầu, kho bãi và dịch vụ Hương Trang của Công ty TNHH MTV Hương Trang (phần dự án thực hiện tại lô DV3 - Khu Thương mại công nghiệp Kim Thành, diện tích 13.988 m2) theo Giấy chứng nhận đầu tư số 12 121 000 434 do UBND tỉnh Lào Cai cấp ngày 22/7/2014 cho công ty với lý do diện tích lô đất DV3 giới thiệu cho công ty để thực hiện dự án hiện nay UBND tỉnh Lào Cai  sử dụng phục vụ điều chỉnh công tác quy hoạch phạm vi cửa khẩu quốc tế đường bộ số II - Kim Thành ( thành phố Lào Cai ).

Công ty TNHH MTV Hương Trang có trách nhiệm chấm dứt toàn bộ các hoạt động liên quan đến phần dự án đầu tư tại lô DV3 - Khu Thương mại công nghiệp Kim Thành ( thành phố Lào Cai ) theo quy định.

 Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Lào Cai tại văn bản số 1774/UBND-KT ngày 25/4/2017 về việc chấm dứt hoạt động các dự án tại Khu Thương mại công nghiệp  Kim Thành ( thành phố Lào Cai),ngày 28/7/2017, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai đã ban hành Quyết định số 140/QĐ-BQL về việc chấm dứt hoạt động và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư dự án: Trung tâm kinh doanh thương mại và dịch vụ du lịch của Công ty Cổ phần thương mại Hồng Phương với lý do dự án đủ điều kiện chấm dứt hoạt động đầu tư theo quy định tại Điểm g, Khoản 1, Điều 48 Luật Đầu tư năm 2014 và theo quy định tại Điều 10, Giấy chứng nhận đầu tư dự án.

Công ty Cổ phần thương mại Hồng Phương có trách nhiệm chấm dứt toàn bộ các hoạt động liên quan đến dự án đầu tư: Trung tâm kinh doanh thương mại và dịch vụ du lịch tại một phần lô K45 - Khu thương mại công nghiệp Kim Thành, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai; chịu trách nhiệm giải quyết các quyền và nghĩa vụ về tài chính, tài sản, lao động và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật; nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đầu tư số 12 121 000 423 do UBND tỉnh Lào Cai cấp lần đầu ngày 22/4/2014, chứng nhận thay đổi lần thứ nhất ngày 26/3/2015 về cho Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai trước ngày 28/8/2017. Sau ngày 28/8/2017 Công ty không thực hiện nộp bản gốc Giấy chứng nhận đầu tư số 12 121 000 423 lần đầu ngày 22/4/2014, chứng nhận thay đổi lần thứ nhất ngày 26/3/2015 về cho Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai thì Giấy chứng nhận đầu tư không còn giá trị pháp lý,mọi chi phí đã thực hiện liên quan đến dự án đầu tư do nhà đầu tư tự chịu trách nhiệm.

                    Tin và ảnh: Phạm Ngọc Triển.


Nguồn tin: Theo baotainguyenmoitruong.vn

Những tin cũ hơn