Lai Châu: Vướng mắc trong triển khai thực hiện Đề án thành lập Văn phòng đăng ký đất đai một cấp

Đăng lúc: Thứ tư - 02/03/2016 01:33 - Người đăng bài viết: Nguyễn Thị Kim Ngân

Hiện nay, Lai Châu đang khẩn trương triển khai các bước của đề án “Sắp xếp, kiện toàn lại cơ cấu tổ chức của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT)”. Trong đó có việc thành lập văn phòng đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) một cấp trực thuộc Sở TN&MT, nhằm xây dựng tổ chức có tính chuyên nghiệp được sắp xếp theo các nhóm nhiệm vụ và theo từng vị trí công việc chuyên sâu. Bên cạnh đó, các quy trình giải quyết công việc được thực hiện thống nhất chung trong cả tỉnh; bảo đảm việc thực hiện thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) của địa phương ngày càng đơn giản, thuận tiện; hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai luôn được cập nhật thường xuyên, đầy đủ, đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa mô hình đăng ký đất đai. Ngoài ra còn tăng cường công tác xây dựng, quản lý khai thác hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai, từng bước tiến tới giao dịch điện tử, góp phần cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai.
Lai Châu: Vướng mắc trong triển khai thực hiện Đề án thành lập Văn phòng đăng ký đất đai một cấp

Lai Châu: Vướng mắc trong triển khai thực hiện Đề án thành lập Văn phòng đăng ký đất đai một cấp

Để sớm củng cố, kiện toàn VPĐKĐĐ trực thuộc Sở TN&MT trên cơ sở hợp nhất Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất (VPĐKQSDĐ) cấp tỉnh, cấp huyện. Sở TN&MT đã xây dựng Tờ trình số 580 ngày 9/7/2015 về việc sắp xếp, kiện toàn cơ cấu, tổ chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở TN&MT, trong đó có triển khai thực hiện thành lập VPĐKĐĐ một cấp.
Hiện nay, Sở TN&MT Lai Châu đang tập trung vào các nhiệm vụ chính như: xây dựng văn bản pháp lý và chuẩn bị công tác tiếp nhận bàn giao hồ sơ, nhân sự; thực hiện chuyển đổi VPĐKQSDĐ 2 cấp thành VPĐKĐĐ một cấp. Phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu cho UBND tỉnh điều chuyển số lượng nhân sự tại VPĐKQSDĐ trực thuộc phòng TN&MT các huyện, thị, thành lập thành VPĐKĐĐ trực thuộc Sở TN&MT, trong đó xác định rõ số lượng trong biên chế, số lượng cán bộ, hợp đồng lao động. Đồng thời, tổ chức bàn giao nhân sự, tài chính, tài sản, thiết bị, nhà làm việc, kho lưu trữ, hồ sơ tài liệu… (trong đó thống kê chi tiết các hồ sơ còn tồn đọng). Cùng với đó, giải quyết những tồn đọng, vướng mắc của VPĐKQSĐ cấp huyện đến thời điểm bàn giao.
Việc thành lập VPĐKĐĐ một cấp đảm bảo tính kế thừa nhân lực và các điều kiện làm việc hiện có của các VPĐKQSDĐ cấp tỉnh, cấp huyện để tiết kiệm chi phí đầu tư và kiện toàn sắp xếp các phòng, bộ phận hợp lý, bảo đảm theo đúng quy định tại Điều 5 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 15/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC, ngày 4-4-2015 liên bộ: Bộ TN&MT, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của VPĐKĐĐ trực thuộc Sở TN&MT.
Theo ông Đỗ Văng Xiêng, Phó giám đốc Sở TN&MT thì khó khăn hiện nay đối với Lai Châu trong việc triển khai hợp nhất VPĐKĐĐ một cấp là việc liên quan đến tổ chức bộ máy nhân sự của cấp tỉnh, huyện. Tuy nhiên, các thủ tục đăng ký chậm đổi mới nên việc thực hiện sáp nhập gặp không ít khó khăn. Mặt khác, cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc ở cả cấp tỉnh và cấp huyện còn thiếu, cần được trang bị bổ sung, ít cán bộ chuyên sâu, nhất là cán bộ có trình độ công nghệ thông tin. Để VPĐKĐĐ một cấp được thành lập và đi vào hoạt động có hiệu quả, Sở TN&MT kiến nghị với Bộ TN&MT chỉ đạo các cấp, ngành có liên quan thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chính sách mới về đất đai, tạo sự đồng thuận trong quá trình thực hiện; hỗ trợ phần mềm và chuyển giao công nghệ quản lý; vận hành hệ thống thông tin đất đai; hỗ trợ kinh phí để thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Lai Châu.

Nguồn tin: Theo monre.gov.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Xem nhiều nhất