Hội thảo Đánh giá thi hành Luật Đất đai và xin ý kiến đối với dự thảo tài liệu hướng dẫn thử nghiệm theo dõi, đánh giá việc thực hiện chính sách quyền tiếp cận đất đai và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Đăng lúc: Thứ ba - 11/04/2017 16:11 - Người đăng bài viết: Nguyễn Thị Thuỷ

Vừa qua, tại tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Đắc Lắc, Tổng cục Quản lý đất đai đã tổ chức Hội thảo nhằm đánh giá việc tổ chức thi hành Luật Đất đai và lấy ý kiến đối với dự thảo tài liệu hướng dẫn thử nghiệm theo dõi, đánh giá việc thực hiện chính sách quyền tiếp cận đất đai và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất đối với người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số.
Hội thảo Đánh giá thi hành Luật Đất đai và xin ý kiến đối với dự thảo tài liệu hướng dẫn thử nghiệm theo dõi, đánh giá việc thực hiện chính sách quyền tiếp cận đất đai và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Hội thảo Đánh giá thi hành Luật Đất đai và xin ý kiến đối với dự thảo tài liệu hướng dẫn thử nghiệm theo dõi, đánh giá việc thực hiện chính sách quyền tiếp cận đất đai và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

      Luật Đất đai năm 2013 có nhiều nội dung đổi mới quan trọng, phù hợp hơn với thực tiễn, phù hợp với cơ chế thị trường trong bối cảnh hội nhập sâu rộng với thế giới. Việc theo dõi và đánh giá thực thi chính sách, pháp luật về đất đai là quy định mới của Luật đất đai năm 2013. Với sự hỗ trợ của Dự án quản trị đất đai vùng sông Mê Kông, Tổng cục Quản lý đất đai đã xây dựng dự thảo tài liệu hướng dẫn theo dõi và đánh đối với 02 chính sách cụ thể: (1) Chính sách quyền tiếp cận đất đai và (2) Chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất đối của người nghèo, đồng bào dân tộc. Thông qua công tác theo dõi và đánh giá chính sách, pháp luật sẽ giúp cho cơ quan quản lý nhà nước, các bên có liên quan nắm được tình hình triển khai trên thực tế, nắm được những tác động của chính sách, pháp luật và trên cơ sở đó để có những đề xuất hoàn thiện cho phù hợp và khả thi trong thực tế.
         Tại Hội thảo, Tổng cục Quản lý đất đai đã được nghe nhiều ý kiến đánh giá, góp ý từ đại diện các cơ quan, tổ chức thực hiện chức năng giám sát thực hiện pháp luật về đất đai và đại diện các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai, về dân tộc ở địa phương. Ý kiến góp ý của các Đại biểu là cơ sở thực tiễn quan trọng để Tổng cục Quản lý đất đai hoàn thiện tài liệu hướng dẫn thử nghiệm theo dõi và đánh giá việc thực hiện chính sách quyền tiếp cận đất đai và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất đối với người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời đề xuất hoàn thiện các quy định của pháp luật về đất đai./.
 
Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Thủy- VPTC

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn