Hải phòng: Nâng cao hiệu quả quản lý diện tích đất chưa sử dụng

Đăng lúc: Thứ hai - 20/01/2014 10:34 - Người đăng bài viết: admin

Hải Phòng

Hải Phòng

Hiện nay, trên địa bàn thành phố Hải Phòng còn hơn 3721 ha đất chưa sử dụng, chiếm 2% tổng diện tích đất tự nhiên của cả thành phố. Đây là yếu tố thuận lợi để thu hút đầu tư, đẩy nhanh tốc độ phát triển của thành phố. Vấn đề đặt ra làm thế nào để việc khai thác, sử dụng quỹ đất này đạt hiệu quả?
Khai thác chưa đem lại hiệu quả
Báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi Trường Hải Phòng cho thấy, những năm gần đây, mức độ khai thác đất chưa sử dụng cho các mục đích tăng nhiều. Năm 2005, diện tích đất chưa sử dụng của toàn thành phố là 4928,13 ha đến năm 2010, diện tích này còn hơn 3721 ha, giảm hơn 1206 ha; trong đó đất mặt bằng chưa sử dụng giảm 1109,33 ha, đất đồi núi chưa sử dụng giảm 21,52 ha, núi đá không có rừng cây giảm 75,59 ha. Tuy nhiên, hiệu quả khai thác quỹ đất này chưa thực sự cao. Phần lớn diện tích đất mặt bằng được người dân cải tạo hơn 452 ha để trồng lúa, nuôi trồng thủy sản; trong đó có 101 ha cấy lúa, hơn 352 ha đất nuôi trồng thủy sản. Ngoài ra, có hàng trăm ha đất bằng chưa sử dụng được chuyển đổi thành đất ở đô thị, xây dựng công trình công cộng, công trình dân sinh, xây dựng các khu công nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh,…Đối với đất đồi và núi đá không có rừng cây được chính quyền địa phương và người dân đẩy mạnh trồng rừng sản xuất và rừng phòng hộ. 57,89 ha đất núi đá chưa có rừng cây và 4 ha đất đồi núi được trồng cây, chuyển đổi thành rừng phòng hộ,…Dù việc khai thác được đẩy nhanh nhưng so với yêu cầu thực tế thì tốc độ đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng vẫn thấp, nguồn thu từ quỹ đất này chưa nhiều.
Hiệu quả quản lý chưa cao
Quỹ đất chưa sử dụng của thành phố còn tương đối lớn, nhất là diện tích đất bằng. Đất bằng chưa sử dụng ở khu dân cư nông thôn 508 ha; khu đô thị 461,07ha. Phần lớn diện tích đất bằng chưa sử dụng hiện được giao UBND cấp xã, phường quản lý với diện tích 2426,83 ha. Trung tâm Phát triển quỹ đất chỉ quản lý 7,56 ha đất mặt bằng. Toàn bộ đất chưa sử dụng là đất đồi núi và núi đá không có rừng cây cũng được giao cho UBND cấp xã, phường quán lý. Song, hiệu quả quản lý, khai thác đất đai cấp xã còn nhiều hạn chế.
Thời gian qua, UBND cấp xã, phường không chỉ giao quản lý đất chưa sử dụng mà còn đất công ích, đất phi nông nghiệp với diện tích khá lớn 7923,11 ha, chiếm 5,2% tổng diện tích đất tự nhiên toàn thành phố. Thực tế quản lý khai thác sử dụng đối với quỹ đất công ích của UBND cấp xã phản ánh phần nào những hạn chế này. Diện tích đất nông nghiệp công ích (còn gọi là đất 5%) UBND các xã quản lý là 6252,67 ha đất. Phần lớn đất công ích được các xã giao thầu khoán cho các cá nhân để sản xuất nông nghiệp. Đây là một trong những nguồn thu chính của các xã, song do quản lý kém, nguồn thu từ quỹ đất này hạn chế.
Theo báo cáo tình hình thu ngân sách của huyện An Lão, việc thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi công sản rất khó khăn. Năm 2008, huyện thu 1,424 tỷ đồng từ quỹ đất công ích và hoa lợi khác, năm 2009 dự kiến thu 1,4 tỷ đồng nhưng kết quả thực hiện chỉ được 1,2 tỷ đồng, đạt 90% mức kế hoạch; năm 2010 huyện thu 800 triệu đồng. Cũng do quản lý thiếu chặt chẽ ở không ít địa phương đã xảy ra tình trạng lấn chiếm đất chưa sử dụng, tự chuyển đổi mục đích. Thống kê cho thấy, trong 5 năm (2005-2010), UBND quận Kiến An ghi nhận hơn 10854,5 m2 đất chưa sử dụng bị các hộ dân lấn chiếm, chuyển đổi mục đích. Tại một số địa bàn giáp ranh, gần nội thành như các huyện An Dương, An Lão,…có giá đất cao cũng ghi nhận tình trạng người dân tự lấn chiếm đất chưa sử dụng và tự ý chuyển đổi mục đích, nhưng đến nay, vấn đề này chưa được khắc phục.
Thực tế trên đặt ra yêu cầu các cơ quan chức năng cần lập hồ sơ hiện trạng đất chưa sử dụng, trên cơ sở đó có lộ trình khai thác hợp lý với quỹ đất này, góp phần nâng cao hiệu suất sử dụng đất.

Nguồn tin: Theo www.monre.gov.vn

Những tin mới hơn