Hà Nội khai thác hiệu quả nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước

Đăng lúc: Thứ sáu - 10/11/2017 03:01 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Thành phố Hà Nội thực hiện nghiêm túc việc sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước, nhằm đảm bảo việc quản lý, sử dụng nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước và thực hiện di dời các cơ sở gây ô nhiễm, cơ sở tập trung đông người trong đô thị.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký ban hành Công văn số 5591/UBND-KT nghiêm túc thực hiện Thông báo số 440/TB-VPCP ngày 19/9/2017 về tình hình thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của TTCP về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước.

Theo đó, với mục tiêu khai thác hiệu quả quỹ nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước; đảm bảo việc quản lý, sử dụng nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước và thực hiện di dời các cơ sở gây ô nhiễm, cơ sở tập trung đông người trong đô thị, đúng mục đích, hiệu quả, thực hiện nguyên tắc công khai, minh bạch và không để thất thoát tài sản nhà nước; UBND TP Hà Nội yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 2/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 16/3/2017 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội về việc tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công; chấm dứt ngay việc cho thuê, cho mượn, hợp tác, liên doanh, liên kết không đúng quy định của pháp luật đối với các cơ sở nhà, đất được giao quản lý, sử dụng và thực hiện nộp toàn bộ số tiền thu được từ các hoạt động nêu trên vào ngân sách nhà nước.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tạm dừng các thủ tục bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất khi triển khai Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg và Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg trên địa bàn TP theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ cho đến khi Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg và Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành.

Trong thời hạn chờ Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành, các trường hợp bán tài sản, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất đang xử lý theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg được thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Mục IV Thông báo số 440/TB-VPCP ngày 19/9/2017 của Văn phòng Chính phủ.

Các Sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã, các doanh nghiệp nhà nước thuộc thành phố khẩn trương rà soát, báo cáo các trường hợp khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg và Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg, gửi Sở Tài chính (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc Sở hữu Nhà nước TP) và Sở Tài nguyên và Môi trường (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo công tác di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và các cơ sở phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị trên địa bàn TP) trước ngày 15/11/2017 để tổng hợp, báo cáo UBND TP.

PV


Nguồn tin: Theo baotainguyenmoitruong.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn