Hà Nội: Sẵn sàng kết nối, liên thông cơ sở dữ liệu đất đai

Đăng lúc: Thứ sáu - 11/11/2022 13:02 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Sẵn sàng kết nối, liên thông cơ sở dữ liệu đất đai địa phương với hệ thống tích hợp, kết nối, chia sẻ dữ liệu đất đai quốc gia để bảo đảm vận hành hệ thống thông tin quốc gia về đất đai tập trung, thống nhất, đồng bộ, đa mục tiêu và kết nối liên thông.

 

Đó là một trong những nội dung Công văn số 3195/UBND-TNMT về tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội vừa được UBND thành phố Hà Nội ban hành.

UBND thành phố cũng chỉ đạo đẩy mạnh và khẩn trương hoàn thành việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, tập trung nguồn lực bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia, cung cấp dịch vụ công trực tuyến để rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính, phát triển chính quyền điện tử, chuyển đổi số tiến tới chính phủ số; thực hiện điều tra, đánh giá đất đai; thanh tra, kiểm tra đối với công tác quản lý, sử dụng đất.

UBND thành phố cũng chỉ đạo chấn chỉnh, tổ chức sắp xếp, bố trí hợp lý công tác tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, không để tình trạng quá tải, kéo dài thời gian tiếp nhận, giải quyết hồ sơ làm phát sinh các tiêu cực, nhũng nhiễu, gây bức xúc trong nhân dân. Rà soát, tham mưu sửa đổi, bãi bỏ các thủ tục không hợp lý, kéo dài thời gian thực hiện, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện các giao dịch về đất đai.

Cùng với đó, chấn chỉnh công tác đăng ký, cấp Giấy chứng nhận; rà soát, thống kê đầy đủ các trường hợp còn tồn đọng chưa đăng ký đất đai, chưa cấp Giấy chứng nhận, làm rõ nguyên nhân và có kế hoạch, biện pháp cụ thể giải quyết dứt điểm các trường hợp tồn đọng; làm rõ trách nhiệm và xử lý vi phạm đối với cán bộ, người có trách nhiệm nếu chậm giải quyết các hồ sơ đã tiếp nhận...

K.LinhNguồn tin: Theo baotainguyenmoitruong.vn

Những tin cũ hơn