Giám sát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại Hải Phòng: Tránh lãng phí

Đăng lúc: Thứ năm - 29/06/2017 10:54 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Xác định công tác quản lý việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất có ý lập, điều chỉnh, quản lý kế hoạch sử dụng đất đối với việc hoạch định chính sách, định hướng phát triển KT - XH, bảo đảm việc sử dụng đất có hiệu quả, Thời gian qua, thành phố Hải Phòng đã đẩy mạnh công tác này.

Theo Sở TN&MT thành phố Hải Phòng, thời gian qua, việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm đã thực hiện đúng quy trình. Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện thực hiện qua các năm, đã bám sát quy hoạch chi tiết đến năm 2025 cấp huyện được UBND thành phố phê duyệt.

Trên cơ sở đó, từ ngày 1/7/ 2014 đến nay, UBND thành phố đã trình Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua 4 Nghị quyết về chấp thuận danh mục 658 dự án cần phải thu hồi đất với diện tích 3.679,3 ha. Danh mục 646 dự án phải thu hồi chuyển mục đích sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp như: đất ở để đấu giá quyền sử dụng đất, đất công nghiệp, đất dịch vụ thương mại.

Theo đánh giá của Sở, UBND các quận, huyện, các tổ chức, doanh nghiệp đã triển khai các bước công việc cụ thể là: lập dự án, quy hoạch để hoàn thiện hồ sơ thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng theo quy định. Tuy vậy, vẫn còn nhiều dự án có trong quy hoạch nhưng không đưa đất vào sử dụng, sử dụng sai mục đích, lãng phí đất đai, không còn khả năng đầu tư, các dự án không thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng. Nhiều dự án, nhất là dự án đấu giá quyền sử dụng đất của cấp huyện vẫn còn chưa đáp ứng được tiến độ, dẫn tới chưa thực hiện được chính xác các chỉ tiêu sử dụng đất, các dự án được phê duyệt.

Hải Phòng đẩy mạnh công tác quản lý, giám sát việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất. Ảnh: MH
Hải Phòng đẩy mạnh công tác quản lý, giám sát việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất. Ảnh: MH

Do đó, trong năm 2016, Sở đã chủ động rà soát các dự án không đưa đất vào sử dụng, sử dụng sai mục đích, lãng phí đất đai, không còn khả năng đầu tư, các dự án không thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đối với 239 dự án. Đồng thời, chủ động xây dựng Đề án “Nhiệm vụ, giải pháp thu hồi diện tích đất đã giao, cho thuê không đúng đối tượng, thẩm quyền, chậm đưa đất vào sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích gây lãnh phí tài nguyên đất” báo cáo UBND trình Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua.

Qua đó, Sở đã báo cáo UBND các dự án đã triển khai thực hiện các thủ tục nhưng không có khả năng thực hiện dự án, các trường hợp này chủ yếu thuộc trường hợp phải ứng tiền bồi thường đề xuất UBND thành phố quyết định dừng 17 dự án với diện tích 339,29 ha.

Trong đó, ban hành 10 Quyết định hủy bỏ giá trị pháp lý các văn bản đã ban hành để thực hiện 10 dự án. Đã kiểm tra, xác minh các hành vi vi phạm pháp luật đất đai tại 44 địa điểm với diện tích 348,26 ha, tham mưu UBND thành phố ban hành Quyết định thu  hồi tại 12 điểm, diện tích 193,18ha.

Tuy vậy, việc rà soát, thu hồi các công trình không thực hiện đã quá 3 năm còn nhiều vướng mắc do các nhà đầu tư gặp khó khăn tài chính nhưng vẫn cam kết thực hiện và đề nghị giãn tiến độ thực hiện theo thời gian quy định của pháp luật đầu tư, đất đai.

Để hạn chế các dự án vi phạm, thời gian qua, Sở đã phối hợp với UBND các quận, huyện, xã công khai quy hoạch sự dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu 2010 - 2015 trên Cổng Thông tin điện tử của Tổng cục Quản lý đất đai, UBND thành phố, Sở TN&MT. Quy hoạch, kế hoạch cấp huyện cũng được triển khai tới từng địa phương, tổ dân phố và công khai trên trang thông tin của huyện và các cơ quan liên quan.

Theo Sở TN&MT thành phố Hải Phòng, để nâng cao công tác quản lý Nhà nước về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục hoàn thiện các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp thành phố, cấp huyện trình phê duyệt để làm cơ sở kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng đất. Đồng thời, sẽ lập kế hoạch kiểm tra, thanh tra việc quản lý sử dụng đất các đối tượng sử dụng đất; trách nhiện của UBND cấp huyện, xã trong việc quản lý Nhà nước về đất đai, nhất là trong việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Tuyết Nhi


Nguồn tin: Theo baotainguyenmoitruong.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn