Đồng Nai: Năm 2020 đất nông nghiệp chiếm trên 70%

Đăng lúc: Thứ hai - 02/10/2017 17:25 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Đồng Nai: Năm 2020 đất nông nghiệp chiếm trên 70%

Đồng Nai: Năm 2020 đất nông nghiệp chiếm trên 70%

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 74/NQ-CP điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Đồng Nai.

Theo đó, đến năm 2020 diện tích đất tự nhiên của toàn tỉnhlà 589.775 ha; trong đó đất nông nghiệp khoảng 435.990 ha, chiếm 73,92% diện tích đất toàn tỉnh. Trong đó, nhiều nhất là đất trồng cây lâu năm, chiếm tới 44,67% diện tích đất nông nghiệp, tương đương 194.746 ha. Ngoài ra, 112.460 ha đất rừng đặc dụng; 25.291 ha đất rừng sản xuất; 24.948 ha đất trồng lúa. Diện tích đất phi nông nghiệp là 153.785 ha chiếm 26,08% diện tích đất tự nhiên toàn tỉnh. Từ 2016-2020, 34.420 ha đất nông nghiệp được chuyển sang phi nông nghiệp.

Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020), trong đó rà soát điều chỉnh quy hoạch của các ngành, các địa phương trong tỉnh có sử dụng đất cho thống nhất với điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối của tỉnh; việc tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải thống nhất chặt chẽ từ cấp tỉnh đến cấp xã đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, xác định ranh giới và công khai diện tích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng cần bảo vệ nghiêm ngặt; điều tiết phân bổ nguồn lực nhà nước bảo đảm lợi ích giữa các khu vực có điều kiện phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ với các khu vực giữ nhiều đất trồng lúa; có chính sách, biện pháp phù hợp để giảm chi phí sản xuất, tăng thu nhập, để người trồng lúa yên tâm sản xuất; tăng đầu tư hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ giữa các khu vực.

PV


Nguồn tin: CTTĐT

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn