Đổi mới phương pháp luận và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhằm góp phần quản lý, sử dụng tài nguyên đất hiệu quả bền vững

Đăng lúc: Thứ tư - 23/08/2017 04:52 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Đổi mới phương pháp luận và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhằm góp phần quản lý, sử dụng tài nguyên đất hiệu quả bền vững

Đổi mới phương pháp luận và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhằm góp phần quản lý, sử dụng tài nguyên đất hiệu quả bền vững

Đây là yêu cầu của Tổng cục trưởng Lê Thanh Khuyến tại buổi làm việc với Viện Nghiên cứu Quản lý đất đai - cơ quan chủ trì thực hiện đề tài vào chiều ngày 22/8/2017 về Đề tài cấp nhà nước “Nghiên cứu cơ sở khoa học, đề xuất đổi mới phương pháp luận và ứng dụng công nghệ trong công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhằm góp phần quản lý, sử dụng tài nguyên đất hiệu quả bền vững. Tham gia buổi làm việc có Phó Tổng cục trưởng Đào Trung Chính; Thủ trưởng các đơn vị: Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Chính sách và Pháp chế, Cục Quy hoạch đất đai, Vụ Hợp tác Quốc tế và Khoa học công nghệ, Viện Nghiên cứu quản lý đất đai, Trung tâm Điều tra đánh giá tài nguyên đất, Chánh Văn phòng Tổng cục và nhóm nghiên cứu Đề tài.
          Tại buổi làm việc Chủ nhiệm Đề tài và Lãnh đạo Viện Nghiên cứu Quản lý đất đai báo cáo khái quát về các thông tin chung của Đề tài, nội dung nghiên cứu và tiến độ thực hiện Đề tài. Các đơn vị tham gia dự họp phát biểu ý kiến góp ý liên quan đến nội dung, định hướng và cách thức nghiên cứu của Đề tài.
Kết thúc buổi làm việc Tổng cục trưởng Lê Thanh Khuyến yêu cầu cơ quan chủ trì thực hiện Đề tài và Nhóm nghiên cứu cần tăng cường trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu đề tài để có đầy đủ cơ sở lý luận, khoa học và đề xuất được các quan điểm, định hướng sửa đổi chính sách pháp luật đất đai liên quan đến công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để đề xuất quy định vào Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Khoá XII, trên cơ sở đó có các định hướng phục vụ thiết thực cho công tác sửa đổi Luật Đất đai trong thời gian tới.

  
 Tác giả bài viết: Nguyễn Ngọc Tuyến – TP Tổng hợp VPTC

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn