Điện Biên: Tháo gỡ vướng mắc trong kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 từ cơ sở

Đăng lúc: Thứ sáu - 04/03/2016 23:00 - Người đăng bài viết: Nguyễn Thị Kim Ngân

Theo báo cáo của Sở TN&MT tỉnh Điện Biên, công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 trên địa bàn các huyện, thị, thành phố còn chậm nhiều so với kế hoạch. Chính vì vậy, Sở TN&MT đã thành lập đoàn công tác xuống cơ sở kiểm tra, đôn đốc nhằm đẩy nhanh tiến độ...
Điện Biên: Tháo gỡ vướng mắc trong kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 từ cơ sở

Điện Biên: Tháo gỡ vướng mắc trong kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 từ cơ sở

Được biết, nguyên nhân dẫn đến việc triển khai công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử đụng đất năm 2014 chậm do phía chính quyền các địa phương còn lúng túng trong khâu triển khai và thực hiện. Đặc biệt, trong công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 căn cứ theo Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành có nhiều đổi mới; về cả quy định đến chỉ tiêu tổng hợp, phương thức thực hiện và phần mềm dữ liệu. Chính vì vậy, nhiều xã, phường phó mặc cho đơn vị tư vấn loay hoay với “mớ bòng bong” dữ liệu, thực trạng sử dụng đất của địa phương đã có nhiều biến động trong các năm qua.
 Bên cạnh đó, quy trình thực hiện tại một số huyện, thị chưa bám sát theo quy định tại Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT như: Công tác xử lý nội nghiệp còn xem nhẹ; chưa thực hiện việc chuyển vẽ các nội dung biến động từ tài liệu bản đồ địa chính, hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất vào bản đồ sử dụng để đi điều tra, khoanh vẽ thực địa... Việc điều tra, khoanh vẽ thực địa còn mang tính hình thức, chưa tuân thủ theo nguyên tắc điều tra, khoanh vẽ thực địa; bản đồ giấy dùng để điều tra, khoanh vẽ chưa thể hiện các khoảnh đất, ranh giới, loại đất và đối tượng quản lý sử dụng đất.
 Mặt khác, kinh phí để thực hiện việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 ở các địa phương chưa được cấp. Dẫn đến việc thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử đụng đất bị kéo dài, chậm so với kế hoạch đề ra.
 Ông Bùi Châu Tuấn, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Điện Biên, cho biết: Từ những khó khăn, vướng mắc trên Sở đã phải thành lập đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 trên địa bàn các huyện, thị, thành phố. Từ đó, hướng dẫn và yêu cầu các đơn vị thực hiện tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đẩy nhanh tiến độ kiểm kê là lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất. Đặc biệt trú trọng việc điều tra, khoanh vẽ trên thực địa tại các địa bàn cấp xã, phường theo đúng Thông tư 28/2014/TT-BTNMT. Cùng với đó, chỉ đạo các phòng TN&MT phối hợp cùng UBND cấp xã, phường, đơn vị tư vấn lập kế hoạch kiểm tra, nghiệm thu cụ thể theo lịch từng tuần để đảm bảo tiến độ theo đúng thời gian quy định; việc kiểm tra, nghiệm thu cần được tiến hành trên toàn bộ địa vị hành chính cấp xã thuộc cấp huyện. Mỗi xã phải được tiến hành kiểm tra, nghiệm thu tối thiểu 1/3 diện tích tự nhiên. Kết quả kiểm tra được lập thành biên bản theo mẫu quy định.
Mặt khác, yêu cầu đơn vị tư vấn tăng cường lực lượng, chủ động phối hợp cùng UBND cấp huyện, cấp xã đẩy nhanh tiến độ theo đúng kế hoạch đề ra. Đề nghị UBND tỉnh Điện Biên xem xét, cấp kinh phí cho UBND các huyện, thị xã, thành phố để các đơn vị có kinh phí thực hiện.
Đến nay, 9/10 huyện thị đã chuyển phai dữ liệu số về choSởTN&MT, duy nhất huyện Điện Biên chưa chuyển được phai dữ liệu số. Chính vì vậy mà việc trình UBND tỉnh phê duyệt việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử đụng đất năm 2014 chưa thể hoàn thiện trong nay mai.
 Song Sở TN&MT cũng đề ra hướng phấn đấu từ nay đến 15/9 Sở sẽ trình UBND tỉnh phê duyệt báo cáo kiểm kê đất đai và bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp tỉnh năm 2014 và nộp về Bộ TN&MT cuối tháng 9/2015. 

Nguồn tin: Theo monre.gov.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Xem nhiều nhất