Đẩy nhanh tiến độ Dự án tổng thể xây dựng hồ sơ địa chính tỉnh Sơn La

Đăng lúc: Thứ năm - 13/12/2018 03:44 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Thực hiện chỉ đạo của Bộ TN&MT, tỉnh Sơn La đã lập Dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tại Quyết định số 3134/QĐ-UBND ngày 12/12/2008 với tổng dự toán được duyệt trên 241 tỷ đồng. Dự án được phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 902/QĐ-UBND ngày 07/5/2013. Tổng dự toán sau điều chỉnh trên 1.000 tỷ đồng.
Cán bộ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Mường La thẩm định hồ sơ cấp GCN
Cán bộ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Mường La thẩm định hồ sơ cấp GCN
Trong đó, giai đoạn 2011 – 2020, tỉnh Sơn La đang tập trung triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu tại huyện điểm Mường La; 07 phường và 04 xã thành phố Sơn La; 07 xã và thị trấn huyện Mai Sơn. Những xã còn lại triển khai trong những năm tiếp theo.
Kết quả, trên địa bàn huyện Mường La, đã hoàn thành đo đạc lập bản đồ địa chính với tổng diện tích 23.301/27.665 ha, đạt 84,2%. Hoàn thành việc lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) tại 16/16 xã, thị trấn với 36.347 giấy đã được bàn giao cho huyện quản lý và trao cho cá nhân, hộ gia đình và tổ chức sử dụng. Đã xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai trên địa bàn 13/16 xã, đạt 81,52%. Đã đầu tư trang thiết bị máy chủ cấp tỉnh đặt tại Trung tâm Công nghệ thông tin TN&MT, máy chủ và trang thiết bị văn phòng cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Mường La, máy trạm tại 16 xã, thị trấn huyện Mường La. Tổ chức lớp đào tạo, tập huấn nghiệp vụ cho địa chính xã, cán bộ phòng TN&MT và Chi nhánh văn phòng đăng ký huyện Mường La.
Tại thành phố Sơn La, đã hoàn thành công tác đo đạc lập bản đồ địa chính với tổng diện tích 8.896/8.913 ha, đạt 99,8%. Đã thực hiện lập 25.741 hồ sơ, tương đương 27.990 giấy, đạt 95,7%. Tuy nhiên mới chỉ cấp được 3.163 GCN, đạt 11,3%. Tại huyện Mai Sơn, đã hoàn thành công tác đo đạc lập bản đồ địa chính tổng diện tích 20.634/21.453 ha, đạt 96,1%. Đã thực hiện lập 20.270 hồ sơ, tương đương 27.405 giấy, đạt 79,5%. Tuy nhiên mới cấp được 1.050 GCN lần đầu, đạt 3,8%, chưa thực hiện cấp đổi.
Nhìn chung, tiến độ thực hiện Dự án tổng thể xây dựng hồ sơ địa chính trên địa bàn tỉnh Sơn La còn chậm. Nguyên nhân là do quy định về miễn giảm, ghi nợ nghĩa vụ tài chính khi cấp GCNQSDĐ lần đầu cho người sử dụng đất còn gặp vướng mắc chậm được giải quyết, như việc xác định hộ đồng bào dân tộc thiểu số (trường hợp vợ là người dân tộc thiểu số, chồng là người Kinh hoặc ngược lại thì có được xác định là hộ đồng bào dân tộc thiểu số không)...
Phần lớn các trường hợp đang lập hồ sơ cấp GCN lần đầu là các trường hợp tồn đọng do còn vướng mắc; nguồn gốc sử dụng đất rất phức tạp; do thay đổi các chính sách, chồng chéo về quy hoạch, người sử dụng đất vi phạm pháp luật đất đai, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép; giao đất trái thẩm quyền; xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp….
Hội nghị tập huấn vận hành, cập nhật cơ sở dữ liệu quản lý đất đai huyện Mường La
Hội nghị tập huấn vận hành, cập nhật cơ sở dữ liệu quản lý đất đai huyện Mường La
Công tác lập hồ sơ cấp đổi GCNQSD đất còn chậm do nguồn tài liệu bản đồ trước đây cấp theo Chỉ thị 10 chủ yếu là bản đồ giấy không có toạ đồ để đối chiếu với bản đồ chính quy của dự án. Nhân lực thẩm định của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai và phòng TN&MT huyện, thành phố rất thiếu, trong khi khối lượng thẩm định hồ sơ rất lớn.
Về xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, hiện cơ sở dữ liệu đất đai của huyện Mường La đã cơ bản hoàn thành, song cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn toàn tỉnh vẫn chưa được xây dựng và tích hợp chung với cơ sở dữ liệu đất đai Quốc gia. Do 02 dự án thành phần tại thành phố Sơn La và huyện Mai Sơn chưa được hoàn thiện. Cùng với đó, Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai vốn vay Ngân hàng thế giới trên địa bàn tỉnh chưa được triển khai trên địa bàn 06 huyện (Phù Yên, Yên Châu, Mộc Châu, Vân Hồ, Sông Mã, Mai Sơn), do Bộ Tài chính chưa ký thỏa thuận cho vay lại vốn vay ODA với tỉnh.
Như vậy, tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai của tỉnh Sơn La chậm so với thời gian được duyệt của Dự án tổng thể gây khó khăn, vướng mắc trong quá trình lãnh đạo chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Chưa có cơ sở dữ liệu đất đai để phục vụ công tác cải cách hành chính, giảm thiểu thủ tục đất đai, rút ngắn thời gian giao dịch của cá nhân, hộ gia đình, tổ chức với cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai. Chưa giúp cho các cơ quan chức năng có một góc nhìn tổng thể, toàn diện trong quá trình hoạch định chiến lược, chính sách phát triển về kinh tế - xã hội của tỉnh, khi cơ sở dữ liệu đất đai chưa hoàn thiện, đầy đủ các trường thông tin như vị trí địa lý, cao độ, giá đất, chất lượng, độ phì mục đích đang sử dụng của khu vực thửa đất, thông tin quy hoạch liên quan đến sử dụng đất…
Trong những tháng cuối năm 2018, tỉnh Sơn La đang tập trung hoàn chỉnh việc lập hồ sơ địa chính, cấp GCNQSDĐ của thành phố Sơn La và 7 xã, thị trấn huyện Mai Sơn; hoàn chỉnh công tác xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai của thành phố Sơn La, 7 xã, thị trấn huyện Mai Sơn và 03 xã còn lại của huyện Mường La.
Nguyễn Nga

Nguồn tin: Theo baotainguyenmoitruong.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn