Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất trong các dự án nông nghiệp, đặc biệt là nông nghiệp công nghệ cao

Đăng lúc: Thứ hai - 02/10/2017 11:45 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về việc giao Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu sửa đổi quy định về cấp Giấy chứng nhận, hướng dẫn chứng nhận quyền sở hữu tài sản trên đất nông nghiệp, trong đó bao gồm tài sản hình thành trên đất của các dự án nông nghiệp công nghệ cao, trong những tháng đầu năm 2017 Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức đoàn khảo sát các Dự án nông nghiệp công nghệ cao tại các tỉnh, thành phố Hà Nội, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Thành phố Hồ Chí Minh; đã tổ chức các cuộc họp với đại diện Văn phòng Chính phủ và các Bộ Ngành liên quan như Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tư Pháp, Bộ Xây dựng và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường một số tỉnh để bàn về việc chứng nhận quyền sở hữu tài sản hình thành trên đất nông nghiệp thực hiện Dự án nông nghiệp công nghệ cao.

Trên cơ sở kết quả khảo sát và ý kiến đại diện các Bộ ngành thì tài sản hình thành trên đất nông nghiệp thuộc dự án nông nghiệp công nghệ cao gồm cây hàng năm, cây lâu năm; khu vực nhà màng và nhà mái che trồng cây; công trình dạng nhà như trung tâm điều hành, trung tâm đào tạo, chuyển giao công nghệ, khu sơ chế, chế biến, bảo quản nông sản, nhà kho, hệ thống đường, kênh mương tưới, thoát nước, hàng rào bảo vệ; hệ thống bơm và ống tưới; hệ thống công trình phục vụ nuôi trồng thủy sản. Quy định của pháp luật hiện hành đã có hướng dẫn việc chứng nhận quyền sở hữu tài sản đối với đất cây lâu năm và tài sản là công trình xây dựng nói chung.

Tuy nhiên, để hướng dẫn cụ thể hơn việc chứng nhận tài sản là công trình xây dựng trên đất nông nghiệp, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã dự thảo quy định trong Thông tư hướng dẫn. Việc xây dựng quy định trước hết phải bảo đảm phù hợp với Luật Đất đai, bảo đảm quyền lợi cho người dân và tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp. Do đó, về nguyên tắc nếu tài sản hình thành trên đất nông nghiệp mà theo quy định thuộc trường hợp phải chuyển mục đích sang sử dụng vào mục đích đất phi nông nghiệp thì yêu cầu phải thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất, bảo đảm đúng theo quy định của Luật Đất đai.

CTTĐT


Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn