Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Hoàn toàn có thể thu hồi lại quỹ đất mà doanh nghiệp quản lý lỏng lẻo, sử dụng không hiệu quả

Đăng lúc: Thứ hai - 28/05/2018 17:34 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà phát biểu giải trình trước Quốc hội sáng 28/5. Ảnh: Quốc Khánh

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà phát biểu giải trình trước Quốc hội sáng 28/5. Ảnh: Quốc Khánh

Tại phiên thảo luận ở Hội trường sáng 28/5 về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2016, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã phát biểu giải trình làm rõ trước Quốc hội những vấn đề liên quan đến công tác quản lý đất đai cũng như định giá đất đai tại các doanh nghiệp nhà nước trong quá trình cổ phần hóa.
 
Bộ trưởng Trần Hồng Hà nói: Như các đại biểu nêu khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước có xảy ra tình trạng quản lý đất đai có tồn tại. Nguyên nhân, quy định của pháp luật về cổ phần hóa doanh nghiệp liên quan đến rà soát phương án sử dụng đất, việc xác định giá đất vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa, yêu cầu thực hiện các thủ tục về đất đai chưa chặt chẽ. Quá trình thực hiện còn bất cập.
 

Quang cảnh phiên họp sáng 28/5
 
Trước tình hình này Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu cho Chính phủ và Chính phủ cũng đã ban hành kịp thời Nghị định số 01 ngay từ tháng 1/2017 sửa đổi và quy định chi tiết, trong đó:
Thứ nhất, đã quy định về phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp cổ phần hóa có trách nhiệm phải rà soát toàn bộ quỹ đất đang quản lý sử dụng để lập phương án sử dụng đất bảo đảm phù hợp với pháp luật về sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước; phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng tại địa phương; phù hợp với chiến lược phát triển doanh nghiệp để làm cơ sở thu hồi các khu đất, thửa đất không phù hợp quy hoạch, không sử dụng đúng mục đích, không còn nhu cầu sử dụng, không phù hợp với định hướng kinh doanh để đấu giá quyền sử dụng thu lại đầy đủ giá trị.
Nội dung thứ hai, việc xác định giá đất để xác định giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp phải đảm bảo nguyên tắc giá đất; chưa tính đến quy hoạch, lợi thế vị trí, giá đất không phù hợp với thị trường. Vì vậy, Nghị định số 01 yêu cầu phải công khai giá đất trên phải đăng công khai trên Trang thông tin điện tử của UBND cấp tỉnh, của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính trước khi trình UBND cấp tỉnh quyết định. Khi xác định lại giá trị thực tế của doanh nghiệp phải xác định lại giá trị quyền sử dụng đất được giao, tiền thuê đất và giá trị lợi thế kinh doanh của doanh nghiệp.
Thứ ba, chúng tôi đã đề xuất xem xét có việc thanh tra, kiểm tra và trên thực tế hiện nay chúng ta đang tiến hành công tác thanh tra tất cả các dự án có đất vàng, hiện nay các bộ, các ngành đang thực hiện công việc này và trên cơ sở mà phát hiện có những vấn đề gì mà thiếu minh bạch, không đảm bảo sự phù hợp về vấn đề xác định giá đất đai thì chúng ta sẽ xem xét để có những biện pháp để xử lý thích hợp.
Đặc biệt trong việc xử lý này Bộ Tài chính đã tham gia rất quan trọng, liên quan đến vấn đề kinh tế đất đai. Nghị định 126 của Chính phủ ngày 16/11/2017 đã thể hiện. Sáng nay có nhiều đại biểu phát biểu ý kiến. Tất nhiên, khi xem xét nếu chúng ta làm đầy đủ như Nghị định 01, Nghị định 126 thì vấn đề thất thoát trong việc đưa các nguồn lực đất đai từ các doanh nghiệp nhà nước chắc chắn sẽ được cải thiện về cơ bản.
 
Việt Hùng - Quốc Khánh

Nguồn tin: w.w.w.monrre.gov.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn