Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm tra Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và Phát triển Dân tộc thiểu số của Dự án “Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị”

Đăng lúc: Thứ năm - 31/08/2017 11:58 - Người đăng bài viết: Nguyễn Thị Thuỷ

Ngày 29 tháng 8 năm 2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị thẩm tra Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và Phát triển Dân tộc thiểu số của Dự án “Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị”.
Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm tra Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và Phát triển Dân tộc thiểu số của Dự án “Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị”

Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm tra Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và Phát triển Dân tộc thiểu số của Dự án “Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị”

Ông Đào Trung Chính, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có, đại diện một số bộ, ngành có liên quan gồm Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Ủy ban dân tộc và đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị.
Ông Đào Trung Chính, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì Hội nghị
Dự án “Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị” vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 613/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2017. Mục tiêu của Dự án là thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế, nâng cao khả năng cạnh tranh vùng nhằm đáp ứng nhu cầu hiện đại hóa thị trường khu vực Bắc Trung bộ tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh tham gia Dự án nghiên cứu, rà soát, đảm bảo Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đúng quy định của pháp luật, nhưng đồng thời cũng đáp ứng yêu cầu của nhà tài trợ; đảm bảo an sinh xã hội, ổn định đời sống và sản xuất của người dân; đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội.
Tại Hội nghị, đại diện các bộ, ngành cơ bản thống nhất với báo cáo thẩm tra Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư do Bộ Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị. Một số ý kiến đề nghị rà soát, nghiên cứu để đảm bảo chính sách hỗ trợ, bồi thường phải phù hợp, tránh sự so bì giữa các dự án sử dụng vốn vay và dự án trong nước.
Kết luận tại Hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Đào Trung Chính đánh giá Khung Chính sách đã cơ bản đáp ứng đầy đủ những nội dung theo quy định và đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình hoàn thiện dự thảo Khung chính sách theo góp ý của đại biểu tham dự để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.
Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Thủy- VPTC

Những tin mới hơn