Bình Phước: Ban hành quy định Bảng giá các loại đất 2015 – 2019

Đăng lúc: Chủ nhật - 28/02/2016 04:06 - Người đăng bài viết: Nguyễn Thị Kim Ngân

UBND tỉnh Bình Phước vừa ra Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ban hành quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2019. Theo đó, Bảng giá các loại đất theo quy định này được sử dụng để làm căn cứ trong các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 114 của Luật Đất đai năm 2013.
Bình Phước: Ban hành quy định Bảng giá các loại đất 2015 – 2019

Bình Phước: Ban hành quy định Bảng giá các loại đất 2015 – 2019

Song song đó, tính giá trị quyền sử dụng đất để trả cho người tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước đối với những trường hợp đất trả lại là đất Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất, đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.
Quy định nêu rõ về xác định giá, khu vực và vị trí đất nông nghiệp; xác định giá khu vực và vị trí đất ở tại nông thôn; xác định giá, khu vực và vị trí đất ở tại nông thôn ven đô thị, ven trục giao thông chính, ven trung tâm thương mại, dịch vụ; xác định giá, loại đường phố và vị trí đất ở tại đô thị; giá các thửa đất tiếp giáp nhiều loại đường phố, nhiều khu vực khác nhau; giá đất khu vực giáp ranh giữa tỉnh Bình Phước và các tỉnh lân cận; xác định đơn giá 1 m2 đất; điều chỉnh bảng giá đất.
Quy định cũng nêu cụ thể về đơn giá đất trồng cây lâu năm; đơn giá đất rừng sản xuất; đơn giá đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; đơn giá đất nuôi trồng thủy sản; đơn giá đất ở khu vực nông thôn; đơn giá đất ở khu vực nông thôn ven đô thị, ven trục giao thông chính, ven trung tâm thương mại, dịch vụ; đơn giá đất ở khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Phước có trách nhiệm tổ chức việc xây dựng Bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm một lần và công bố vào ngày 01/01 của năm đầu kỳ, tổng hợp báo cáo tình hình biến động giá đất của UBND các huyện, thị xã để báo cáo UBND tỉnh đối với những trường hợp phải điều chỉnh. UBND tỉnh Bình Phước xây dựng phương án trình xin ý kiến Thường trực HĐND tỉnh trước khi quyết định và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.
UBND các huyện, thị xã có trách nhiệm tổ chức việc xây dựng Bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm một lần trên địa bàn mình. Hàng năm, theo dõi, cập nhật biến động giá đất trên địa bàn (tăng/giảm vượt quá 20%), rà soát những tuyến đường, đoạn đường được nâng cấp, hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng và trong quá trình xây dựng còn thiếu sót để kịp thời báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp báo cáo UBND tỉnh Bình Phước điều chỉnh, bổ sung.
UBND tỉnh Bình Phước giao các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Tư pháp, Cục Thuế tỉnh, các Sở ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã triển khai thực hiện quy định này. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc, phát sinh, các Sở ngành và UBND các huyện, thị xã gửi báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp đề xuất UBND tỉnh Bình Phước điều chỉnh, bổ sung.
Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Phước ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2019.

Nguồn tin: Theo monre.gov.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Xem nhiều nhất