Bình Dương: Công khai các thông tin về quản lý, sử dụng đất đai

Đăng lúc: Thứ hai - 29/02/2016 07:53 - Người đăng bài viết: Nguyễn Thị Kim Ngân

UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Kế hoạch số 3190/KH-UBND về thực hiện công khai các thông tin liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất đai theo quy định của pháp luật đất đai.
Bình Dương: Công khai các thông tin về quản lý, sử dụng đất đai

Bình Dương: Công khai các thông tin về quản lý, sử dụng đất đai

Theo đó, phân công trách nhiệm cho từng đơn vị trong việc công khai, minh bạch các thông tin liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất đai để nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất đai và hỗ trợ quản lý kinh tế, tăng cường khả năng cạnh tranh, thúc đẩy đầu tư, phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
Bên cạnh đó, công khai đầy đủ, chính xác, kịp thời các thông tin liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất đai theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 và Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013.
Tùy theo nội dung phân công thực hiện công khai thông tin theo quy định, các tổ chức, cơ quan, đơn vị công khai các thông tin bằng các hình thức: Niêm yết tại trụ sở hoặc UBND cấp xã; đăng thông tin trên Trang thông tin điện tử của UBND tỉnh Bình Dương, UBND cấp huyện; đăng thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
Nội dung công khai, bao gồm: Công khai các thủ tục hành chính về đất đai theo quy định tại Điều 196 của Luật Đất đai; công khai mốc giới hành lang bảo vệ an toàn công trình công cộng theo quy định tại Khoản 3 Điều 56 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP; công khai về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; công khai về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; công khai Bảng giá đất theo quy định tại Khoản 1 Điều 114 của Luật Đất đai…
Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Dương chủ trì phối hợp với Trung tâm thông tin điện tử tỉnh lấy ý kiến, tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến nhân dân về quy hoạch, kế hoạch cấp tỉnh trước khi trước khi tham mưu UBND tỉnh trình Chính phủ phê duyệt; công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh tại trụ sở cơ quan và trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh.
Đồng thời, chủ trì phối hợp với Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, UBND cấp huyện và các đơn vị có liên quan rà soát, xử lý và tổng hợp báo UBND tỉnh các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai đã phát hiện, các trường hợp vi phạm đã được xử lý; các dự án đầu tư không đưa đất vào sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc chậm tiến độ sử dụng đất 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư; các dự án được gia hạn; các dự án chậm tiến độ…; cung cấp thông tin cho Trung tâm thông tin điện tử tỉnh để công khai trên Trang thông tin điện tử của UBND tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai theo quy định…
Căn cứ Kế hoạch này, các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể các nội dung được phân công thực hiện; chủ động rà soát, công khai các thông tin theo chức năng, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực do các đơn vị quản lý, phụ trách nhằm nâng cao chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) trong thời gian tới. Theo nhiệm vụ được phân công, các đơn vị báo cáo kết quả về UBND tỉnh Bình Dương thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường (một năm 2 lần) vào ngày 15/6 và ngày 15/12 hàng năm.
UBND tỉnh Bình Dương giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp Sở Nội vụ và các đơn vị có liên quan hàng năm tổ chức kiểm tra kết quả thực hiện của các đơn vị được phân công công khai các thông tin liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất đai theo Kế hoạch này, cùng với kết quả từ báo cáo của Dự án Minh bạch Việt Nam (VTP) tham mưu UBND tỉnh khen thưởng cho các các nhân, tổ chức thực hiện tốt việc công khai các thông tin nhằm nâng cao chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

Nguồn tin: Theo monre.gov.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Xem nhiều nhất