Bình Định rà soát thủ tục hành chính về đất đai

Đăng lúc: Thứ tư - 15/11/2017 03:36 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

UBND tỉnh Bình Đinh vừa giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với các cơ quan và địa phương liên quan xem xét, rà soát lại Quy chế phối hợp trong việc thực hiện đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (gọi tắt là GCN) trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở đó đề xuất UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh để phù hợp với thực tế.

Theo đó, Quy chế được điều chỉnh cần phải đảm bảo các thủ tục hành chính (TTHC) được thực hiện liên thông, thông suốt, minh bạch, đơn giản, thể hiện rõ trách nhiệm, quyền hạn của từng cơ quan, nâng cao chất lượng và hiệu quả phục vụ người sử dụng đất.

Ngoài ra, Sở TN&MT có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ đề xuất UBND tỉnh về bổ sung biên chế cho Chi cục Quản lý đất đai, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh để đảm bảo đủ nhân lực đáp ứng khối lượng công việc được giao; chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính đề xuất UBND tỉnh về việc mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác của Văn phòng Đăng ký đất đai.

Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND tỉnh yêu cầu tổ chức họp để nhận xét, đánh giá kiểm điểm những cá nhân, tổ chức nhằm chấn chỉnh tình trạng chậm xử lý hồ sơ đất đai; chỉ đạo UBND cấp xã đẩy nhanh tiến độ và chất lượng xử lý hồ sơ về đất đai trên địa bàn, tránh gây ách tắc, phiền hà cho người dân; chỉ đạo phòng TN&MT, UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp tốt hơn nữa với các chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai trong việc xác nhận nguồn gốc, kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, thực hiện việc thẩm định hồ sơ nhằm rút ngắn thời gian giải quyết TTHC trong đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp GCN cho người dân.

Để rà soát và sửa đổi các TTHC về đất đai, tỉnh Bình Định đã giao Thanh tra tỉnh tiến hành thanh tra việc thực hiện TTHC về đất đai đối với Sở TN&MT và 5 huyện, thị xã, thành phố: An Nhơn, Phù Cát, Tây Sơn, Hoài Nhơn, Quy Nhơn.

Khánh Anh


Nguồn tin: Theo www.monre.gov.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn