Bến Tre: Nâng cao năng lực về quản lý đất đai

Đăng lúc: Chủ nhật - 15/04/2018 04:50 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Theo đánh giá của UBND tỉnh Bến Tre, tình hình triển khai thực hiện Đề án nâng cao năng lực quản lý nhà nước ngành quản lý đất đai giai đoạn 2011 – 2020 (gọi tắt là Đề án 1892) của tỉnh Bến Tre thời gian qua được thực hiện chặt chẽ, năng lực quản lý của cán bộ quản lý nhà nước về đất đai ở các cấp ngày càng được nâng cao,… góp phần mang lại hiệu quả thiết thực trong phát triển kinh tế - xã hội.

 

H1


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Nguyễn Hữu Lập cho biết, sau khi Luật đất đai năm 2013 và các văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực thi hành, tỉnh Bến Tre đã tổ chức triển khai xây dựng các văn bản thuộc thẩm quyền của địa phương. Các văn bản được ban hành đúng quy định, phù hợp phát triển kinh tế - xã hội địa phương, góp phần vào việc đảm bảo quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất trong quá trình thực thi pháp luật.

Qua đó, trong năm 2014, UBND tỉnh đã ban hành công văn, kế hoạch về việc triển khai thi hành Luật đất đai nằm 2013 để triển khai ở 3 cấp tỉnh, huyện, xã; đồng thời chỉ đạo các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thi hành Luật đất đai như chấn chỉnh công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; kiểm soát chặt chẽ việc thu hồi đất; đẩy mạnh điều tra cơ bản, đăng ký đất đai; tăng cường công tác thanh, kiểm tra việc chấp hành luật pháp về đất đai…

Tính đến nay, toàn tỉnh Bến Tre đã kê khai đăng ký được 814.112 thửa đất với diện tích 184.946 ha; tổ chức xét duyệt được 811.036 thửa/814.122 thửa đã kê khai. Đối với công tác lập hồ sơ địa chính, trên địa bàn tỉnh có 164/164 xã, phường, thị trấn lập hồ sơ địa chính, trong đó có 135/164 xã, phường, thị trấn lập hồ sơ địa chính theo số liệu đo đạc chính quy. Bên cạnh đó, đã cấp được 607.947 giấy chứng nhận cho các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân với diện tích 187.691 ha, đạt tỉ lệ 93,81%.
 

H2


Theo ông Nguyễn Hữu Lập, về nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện Đề án 1892 giai đoạn 2018 – 2020, tỉnh sẽ tiếp tục hoàn thiện chính sách pháp luật về quản lý đất đai để kịp thời điều chỉnh, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của địa phương. Hoàn thiện cơ chế, chính sách kinh tế, tài chính về đất đai đảm bảo huy động tối đa nguồn lực đất đai phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Hoàn thiện hệ thống tổ chức cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức dịch vụ công về đất đai nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai.

Tham mưu HĐND tỉnh ban hành 02 nghị quyết hành chính về quản lý đất đai, ban hành các quyết định quy phạm pháp luật lĩnh vực đất đai. Tổ chức công khai điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2016-2020) của cấp tỉnh. Lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện. Hoàn thành công tác triển khai thực hiện lập và phê duyệt sản phẩm dự án Điều tra thoái hóa đất lần đầu tỉnh Bến Tre.

Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện công tác xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu địa chính trên toàn tỉnh để đưa vào khai thác sử dụng hệ thống thông tin đất đai phục vụ cho công tác quản lý. Triển khai dự án “tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện tại tỉnh Bến Tre” (dự án VILG). Đo đạc lập bản đồ địa chính 6 xã còn lại của thành phố Bến Tre để đến năm 2020 cơ bản hoàn thành công tác đo đạc lập bản đồ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin đất đai.

Đồng thời, hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật đất đai theo sự phân cấp và phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tăng cường chỉ đạo kiểm tra việc thi hành, đánh giá tác động chính sách pháp luật về đất đai. Huy động mọi nguồn lực và quan tâm thỏa đáng việc đầu tư kinh phí trong công tác quản lý, nâng cao chất lượng tham mưu trong công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp. Thực hiện công tác thanh kiểm tra, giám sát thực thi chính sách pháp luật, kịp thời ngăn chặn những sai phạm và giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trên các lĩnh vực về đất đai.

                                                                     Bạch Thanh



Nguồn tin: Theo baotainguyenmoitruong.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn