Bài 2: Hệ thống thông tin đất đai - Nền tảng phát triển Chính phủ điện tử

Đăng lúc: Thứ năm - 08/07/2021 03:03 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Bài 2: Hệ thống thông tin đất đai - Nền tảng phát triển Chính phủ điện tử

Bài 2: Hệ thống thông tin đất đai - Nền tảng phát triển Chính phủ điện tử

Hệ thống kết nối và chia sẻ cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia có tính kỹ thuật cao; là một thành phần của nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của Bộ TN&MT; được thiết kế, xây dựng tuân thủ theo mô hình kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường phiên bản 2.0.
Hệ thống bao gồm các tính năng, giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh phục vụ việc kết nối liên thông và chia sẻ dữ liệu đất đai do trung ương, địa phương quản lý với Cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia cung cấp thông tin cho Trung tâm thông tin điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cổng Dịch vụ công Quốc gia phục vụ công tác chỉ đạo điều hành và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; kết nối chia sẻ, sử dụng chung cho các Bộ, ngành, địa phương.
Việc triển khai hệ thống kết nối, chia sẻ dữ liệu đất đai ngoài phục vụ Cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia còn là cơ sở để cung cấp thông tin đất đai nói riêng, tài nguyên và môi trường nói chung cho Trung tâm Điều hành, Cổng Dịch vụ công cấp tỉnh và các sở, ngành, địa phương của tỉnh, thành phố phục vụ công tác chỉ đạo điều hành, cung cấp dịch vụ công thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp, phát triển Chính quyền điện tử, chuyển đổi số tiến tới Chính phủ số.
Cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia bao gồm dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu đất đai cấp trung ương và từ Cơ sở dữ liệu đất đai của các địa phương. Việc kết nối, chia sẻ thông tin dữ liệu đất đai theo mô hình kiến trúc Chính phủ điện tử/Chính quyền điện tử được quy định tại Nghị định số 47/2020/NĐ-CP của Chính phủ và các Thông tư số 34/2014/TT-BTNMT, Thông tư số 75/2015/TT-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ảnh minh họa
Đến thời điểm hiện tại, đã hoàn thành thử nghiệm kết nối với cơ sở dữ liệu đất đai do Trung ương quản lý và một số tỉnh/thành phố: Quảng Ninh, Thái Nguyên, Đà Nẵng, Quảng Nam, Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh, Vĩnh Long, Tây Ninh. Các nội dung dữ liệu đã kết nối, chia sẻ như: Dữ liệu hiện trạng sử dụng đất của quốc gia và 7 vùng kinh tế; Dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc gia và 7 vùng kinh tế; Dữ liệu khung giá đất, bảng giá đất các tỉnh; Dữ liệu điều tra cơ bản về đất đai của quốc gia và 7 vùng kinh tế; Dữ liệu về 12 trường thông tin cơ bản của thửa đất; Bản đồ quy hoạch - kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh đối với thành phố Hồ Chí Minh.
Để việc kết nối sớm hoàn thành, Bộ Tài nguyên & Môi trường đã văn bản UBND các tỉnh, thành phố hướng dẫn, khẩn trương kết nối cơ sở dữ liệu đất đai do địa phương quản lý vào cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia, sẵn sàng cho việc khai trương trong tháng 07 năm 2021 theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Bên cạnh đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương xây dựng nội dung dữ liệu, hoàn thiện các hành lang pháp lý để vận hành toàn diện Hệ thống Cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia.
Việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đất đai là rất cần thiết trong giai đoạn hiện nay nhằm tạo nền tảng cơ bản cho công tác quản trị đất đai tập trung, thống nhất trong phạm vi cả nước nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, chia sẻ với các bộ ngành; hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số; cải thiện vị trí của Việt Nam về chỉ số dịch vụ công trực tuyến trong chỉ số phát triển Chính phủ điện tử theo xếp hạng của Liên hợp quốc".                                                                              

 
N. Bách

Nguồn tin: Theo www.monre.gov.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn