Bắc Kạn đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Đăng lúc: Thứ tư - 18/06/2014 10:54 - Người đăng bài viết: admin

Ông Nông Văn Chí - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn vừa chủ trì hội nghịđánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN) năm 2014.

Ông Nông Văn Chí - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn vừa chủ trì hội nghịđánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN) năm 2014.

Ông Nông Văn Chí - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn vừa chủ trì hội nghịđánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN) năm 2014.
Theo báo cáo của Sở TN&MT, đến hết năm 2013, toàn tỉnh đã thực hiện cấp được hơn 291.000/345.024 GCN, đạt 84,4% so với chỉ tiêu giao với tổng diện tích đất đã được cấp GCN đạt 86,5% so với diện tích cần cấp. Đạt cao nhất là huyện Chợ Mới hơn 113%; thấp nhất là thị xã Bắc Kạn hơn 32%. Đối với cấp GCN cho tổ chức đã cấp được 1.624/2.262 GCN, đạt 71,8% kế hoạch. Số lượng hồ sơ còn tồn khoảng 50.000 hồ sơ do thiếu thông tin trong quá trình kê khai, cần phải bổ sung.
Những hồ sơ tồn đọng, UBND tỉnh đã cho phép kéo dài thực hiện đến tháng 6/2014. Đến hết tháng 5/2014, toàn tỉnh đã cấp được thêm 38.940 GCN trong đó cấp mới 14.145 GCN và cấp đổi 24.795 GCN. Hiện nay, các địa phương đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ cấp GCN đã lập năm 2012 và 2013. Tuy nhiên, việc hoàn thiện bộ hồ sơ địa chính để thực hiện bàn giao theo các quy định của pháp luật còn chậm.
Hội nghị đã thảo luận, đánh giá, mặc dù chưa đạt chỉ tiêu cấp GCN năm 2013 nhưng kết quả của năm đã đạt khối lượng rất lớn, lớn hơn kết quả cấp GCN của tất cả các năm kể từ khi tái lập tỉnh cộng lại. Những nguyên nhân dẫn tới kết quả cấp GCN không đạt kế hoạch là do khối lượng hồ sơ ở cấp huyện rất lớn trong khi số lượng cán bộ thiếu; một số cán bộ địa chính có thái độ bất hợp tác; một số chủ sử dụng đất khi không có nhu cầu sử dụng thì tiến độ lập hồ sơ trả lại đất rất chậm như Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Bắc Kạn; một số xã chưa nêu cao vai trò của Chủ tịch UBND xã; năng lực thực hiện của cán bộ trực tiếp thẩm định hồ sơ còn hạn chế… Các địa phương phản ánh các vấn đề cần sớm giải quyết dứt điểm tranh chấp ranh giới theo bản đồ 364; điều chỉnh bản đồ đất lâm nghiệp kịp thời vì vẫn còn nhiều diện tích trùng; việc chi trả kinh phí từ các đơn vị tư vấn còn chậm…
Năm 2014, UBND tỉnh giao chỉ tiêu cấp GCN thực hiện cấp mới 83.369 GCN trong đó có 606 GCN đất tổ chức. UBND tỉnh đề nghị các địa phương chỉ đạo thực hiện quyết liệt chỉ tiêu giao. Trong đó lưu ý, 16 xã thuộc huyện Na Rì thuộc Luận chứng kinh tế- kỹ thuật 32 xã khi được UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh thì UBND huyện phải chủ động ký hợp đồng với các đơn vị tư vấn thực hiện; các xã không thuộc Luận chứng kinh tế- kỹ thuật, UBND các huyện, thị xã chủ động chỉ đạo ngành chuyên môn tổ chức thực hiện bằng nguồn kinh phí của địa phương; đất lâm nghiệp của Chợ Mới và Ba Bể đã có dự án cần triển khai thực hiện sớm.
 
Kết luận hội nghị, ông Nông Văn Chí, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, mặc dù không đạt chỉ tiêu giao của năm nhưng kết quả đến hết năm 2013 đã cho thấy những sự cố gắng, nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong thực hiện việc cấp GCN. Trong quá trình triển khai còn có những khó khăn, vướng mắc nhất là việc phối hợp giữa ngành và địa phương chưa tốt thì cần phải khắc phục sớm.
Ông Chí đề nghị, trong thời gian tới, Sở TN&MT cùng các địa phương phải rà soát lại toàn bộ hồ sơ của chỉ tiêu kế hoạch năm 2013 để phấn đấu hoàn thành đúng kế hoạch kéo dài đến 30/6/2014. Đối với kế hoạch giao của năm 2014, các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện ngay; Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể, chi tiết. Đối với số GCN đã cấp, đã có diện tích giao đất thì phải phân loại rõ diện tích nào là cấp mới, cấp đổi. Các địa phương phải thường xuyên cập nhật chỉnh lý biến động đất đai; thông báo cho các tổ chức phải kê khai làm thủ tục cấp GCN. Sở Tài nguyên và Môi trường giám sát chặt chẽ việc thanh toán kinh phí dự án.

Nguồn tin: Theo www.monre.gov.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Xem nhiều nhất