6 tháng cuối năm 2014, Vụ Pháp chế: Đẩy mạnh rà soát xây dựng văn bản pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính

Đăng lúc: Chủ nhật - 08/06/2014 22:56 - Người đăng bài viết: admin

Vụ pháp chế

Vụ pháp chế

Chiều 4/6, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà đã có buổi làm việc với Vụ Pháp chế về kết quả công tác pháp chế 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2014.
Công tác xây dựng, rà soát văn bản có nhiều chuyển biến tich cực
Theo báo cáo của Vụ Pháp chế, với có chức năng giúp Bộ trưởng thực hiện việc quản lý Nhà nước bằng pháp luật, ngay từ đầu năm 2014, Vụ Pháp chế đã tích cực triển khai các nhiệm vụ được giao. Các chương trình, kế hoạch đã được Vụ xây dựng và trình lãnh đạo Bộ ký phê duyệt như: Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Bộ TN&MT; Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính trọng tâm 2014; Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật về tài nguyên môi trường năm 2014.  Đặc biệt, Vụ Pháp chế đã phối hợp với các đơn vị tích cực triển khai các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2013 đã được trình, ban hành đảm bảo có hiệu lực cùng thời điểm với Luật Đất đai năm 2013. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị Tổng cục Môi trường, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Cục Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu xây dựng các dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) và Dự án Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; dự án Luật Khí tượng thủy văn.. trình Chính phủ, Quốc hội đúng tiến độ. Triển khai Đề án tổng thể đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư ( Đề án 896). Bên cạnh đó, Vụ cũng đã chủ động phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ phổ biến các văn bản quan trọng như Hiến pháp năm 2013.
Công tác kiểm soát thủ tục hành chính luôn được Vụ chú trọng. Việc công bố  tục hành chính (TTHC) đã được chấn chỉnh và thực hiện nghiêm túc, bài bản hơn. Các văn bản chậm công bố, tồn đọng từ trước tháng 3 năm 2014 đã được rà soát công bố bổ sung (lĩnh vực địa chất và khoáng sản, Môi trường, Khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu). Hiện, Vụ Pháp chế đang phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chuẩn bị tổ chức “Diễn đàn đối thoại doanh nghiệp năm 2014: cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường”. 
 
 
 Toàn cảnh cuộc họp
 
Tăng cường kiểm soát thủ tục hành chính
Là một trong những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014 của Vụ Pháp chế. Theo đó, Vụ tiếp tục tích cực đôn đốc các đơn vị thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2014 đảm bảo đúng tiến độ đã đăng ký trong Chương trình. Xây dựng, trình lãnh đạo Bộ ký công văn yêu cầu các đơn vị rà soát, điều chỉnh chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2014. Tiếp tục phối hợp với Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam hoàn thiện trình Chính phủ, trình Quốc hội cho ý kiến đối với dự án Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. Đẩy nhanh tiến độ rà soát, kiểm tra, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thực hiện Quyết định số 488/QĐ-BTNMT ngày 27 tháng 3 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Phê duyệt Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa và kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường năm 2014. Tăng cường triển khai Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa quy định, thủ tục hành chính trọng tâm 2014. Tiếp tục tổ chức phổ biến những văn bản pháp luật mới được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Bộ, ngành ban hành, đặc biệt là các văn bản có ý nghĩa quan trọng, liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường và có hiệu lực thi hành trong năm 2012, 2013, 2014 như: Luật Tài nguyên nước, Luật Đất đai, Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi. 
Đánh giá những thành tích của Vụ Pháp chế đã đạt được trong thời gian qua, Thứ trưởng Trần Hồng Hà nhấn mạnh: “Pháp chế giữ vai trò quan trọng” trong việc tham mưu giúp lãnh đạo Bộ thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực. Vì vậy, với đội ngũ cán bộ trẻ, năng động và sáng tạo, cán bộ Vụ Pháp chế cần không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà lãnh đạo Bộ tin tưởng giao phó.
“Trong thời gian tới, Vụ Pháp chế cần tích cực rà soát công việc, đề xuất, giải trình những nhiệm vụ mới báo cáo lãnh đạo Bộ. Phối kết hợp linh hoạt với các đơn vị liên quan hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tiếp tục nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ; tăng cường cải cách thủ tục hành chính, đồng thời sớm tổ chức “Diễn đàn đối thoại doanh nghiệp năm 2014: Cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường”…” - Thứ trưởng chỉ đạo.
 

Nguồn tin: Theo www.monre.gov.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Xem nhiều nhất