Đăng lúc: 13-09-2022 11:49:00 PM | Đã xem: 582 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Cơ sở dữ liệu Đất đai
Đăng lúc: 11-05-2022 03:15:00 PM | Đã xem: 4507 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Cơ sở dữ liệu Đất đai
Đăng lúc: 12-04-2022 02:28:41 PM | Đã xem: 4831 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Cơ sở dữ liệu Đất đai
Đăng lúc: 08-07-2021 11:02:36 AM | Đã xem: 617 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Cơ sở dữ liệu Đất đai

Khẩn trương phối hợp triển khai thử nghiệm kết nối với cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia

Kết nối, liên thông dữ liệu đất đai với hệ thống tích hợp, chia sẻ dữ liệu đất đai quốc gia, là công việc quan trọng, cấp bách phải hoàn thành trong tháng 7/2021.

Đăng lúc: 14-06-2021 05:03:47 PM | Đã xem: 1480 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Cơ sở dữ liệu Đất đai
Đăng lúc: 11-06-2021 03:59:00 PM | Đã xem: 1823 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Cơ sở dữ liệu Đất đai
Ngành Tài nguyên và Môi trường đẩy mạnh ứng dụng CNTT, chuyển đổi số

Ngành Tài nguyên và Môi trường đẩy mạnh ứng dụng CNTT, chuyển đổi số

Năm 2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục triển khai cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 đối với nhóm các thủ tục hành chính và nhóm các dịch vụ công thiết yếu.

Đăng lúc: 07-06-2021 11:35:00 AM | Đã xem: 1946 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Cơ sở dữ liệu Đất đai

Các tin khác

1 2 3 ... 70 71 72  Trang sau