Chức năng nhiệm vụ của Văn phòng Tổng cục

Đăng lúc: Thứ hai - 13/08/2018 00:09 - Người đăng bài viết: Pham Đức Thắng

     Văn phòng Tổng cục là tổ chức trực thuộc Tổng cục Quản lý đất đai, có chức năng tham mưu giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai tổng hợp thông tin phục vụ quản lý, chỉ đạo của lãnh đạo Tổng cục; thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, quốc phòng, an ninh và quản trị công sở của Tổng cục; thực hiện công tác kế hoạch, tài chính của Văn phòng Tổng cục, các Vụ trực thuộc Tổng cục. Văn phòng Tổng cục có chức năng và nhiệm vụ chủ yếu sau:
     - Trình Tổng cục trưởng quy chế làm việc, quy chế văn thư lưu trữ, quy chế văn hóa công sở và các nội quy, quy chế khác liên quan đến công tác Văn phòng của Tổng cục; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện sau khi được ban hành.
     - Công tác tổng hợp: Theo dõi, đôn đốc các đơn vị trực thuộc Tổng cục thực hiện chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ công tác; tổng hợp, xây dựng báo cáo định kỳ hoặc đột xuất phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Tổng cục. Tổng hợp lịch làm việc tuần, chương trình công tác tháng, quý, năm của lãnh đạo Tổng cục; đôn đốc việc chuẩn bị tài liệu và ghi biên bản các cuộc họp do lãnh đạo Tổng cục chủ trì; thông báo ý kiến kết luận, chỉ đạo của lãnh đạo Tổng cục tại các cuộc họp. Chủ trì, phối hợp chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, họp báo, các buổi làm việc của lãnh đạo Tổng cục. Chủ trì, phối hợp rà soát, kiểm tra, chính xác hóa các thông tin, số liệu, các hoạt động quản lý trong lĩnh vực đất đai trước khi đưa lên trang thông tin điện tử của Tổng cục. Cung cấp thông tin, số liệu thuộc lĩnh vực đất đai cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của Tổng cục, Bộ và quy định của pháp luật.
     - Công tác hành chính, văn thư, lưu trữ: Thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, quản lý hồ sơ công việc của Tổng cục theo quy định. Tổ chức thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong lĩnh vực quản lý đất đai theo quy định của pháp luật. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, bảo mật đối với các đơn vị trực thuộc Tổng cục. Chủ trì, phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo, họp báo; tuyên truyền các sự kiện hưởng ứng các ngày kỷ niệm, ngày lễ, ngày truyền thống của nhà nước, ngày truyền thống của ngành theo phân công của Tổng cục trưởng. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc khối cơ quan Tổng cục tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho công chức, viên chức, người lao động thuộc khối cơ quan Tổng cục. Quản lý con dấu của Tổng cục và Văn phòng Tổng cục theo quy định của pháp luật.
     - Công tác quản trị: Quản lý cơ sở vật chất, tài sản; bảo đảm phương tiện và điều kiện làm việc cho khối cơ quan Tổng cục. Thực hiện cải tạo, sửa chữa, bảo dưỡng trụ sở cơ quan Tổng cục; phương tiện, trang thiết bị làm việc của khối cơ quan Tổng cục. Tổ chức thực hiện công tác bảo vệ an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, phòng cháy, chữa cháy, quốc phòng, an ninh, tự vệ của Tổng cục. Quản lý, điều hành xe công phục vụ các hoạt động của Tổng cục.
     - Công tác kế hoạch - tài vụ: Chủ trì, phối hợp xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch ngân sách nhà nước hàng năm của khối cơ quan Tổng cục. Quản lý kinh phí và thực hiện công tác kế toán, tài vụ của đơn vị dự toán cấp III tại khối cơ quan Tổng cục. Thực hiện chế độ chính sách, tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho công chức và người lao động thuộc khối cơ quan Tổng cục theo quy định.
 
LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG:
  1. Chánh Văn phòng: Nguyễn Văn Hiển (ĐT: 0975829555, email: nguyenhien0266@gmail.com).
  2. Phó Chánh Văn phòng: Đào Đức Mẫn: (ĐT: 0912536683, email: ddman@monre.gov.vn)
  3. Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Ngọc Tuân (ĐT: 0913159998, email: nntuan78@gmail.com)
Tác giả bài viết: thangpd

Những tin mới hơn