Chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Định giá đất và Kiểm định địa chính

Đăng lúc: Thứ hai - 13/08/2018 00:27 - Người đăng bài viết: Pham Đức Thắng

     Trung tâm Định giá đất và Kiểm định địa chính là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tổng cục Quản lý đất đai, có chức năng định giá đất; kiểm định chất lượng sản phẩm các công trình, dự án, đề án thuộc lĩnh vực đất đai; thực hiện các hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực đất đai theo quy định của pháp luật. Trung tâm Định giá đất và Kiểm định địa chính có nhiệm vụ và quyền hạn chủ yếu sau:
     - Điều tra, xây dựng khung giá đất, điều chỉnh khung giá đất; lập bản đồ giá đất; xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu về giá đất theo phân công của Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai. Điều tra, thu thập thông tin, dữ liệu giá đất thị trường; tổng hợp dữ liệu, thông tin về khung giá các loại đất, bảng giá đất và giá đất cụ thể.
     - Thực hiện việc kiểm định chất lượng sản phẩm các công trình, dự án, đề án thuộc lĩnh vực đất đai được đầu tư bằng ngân sách nhà nước do Tổng cục Quản lý đất đai và các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện; giám sát, kiểm tra, nghiệm thu công trình, sản phẩm trong lĩnh vực đất đai theo phân công của Tổng cục trưởng.
     - Thực hiện các hoạt động dịch vụ, tư vấn: thẩm định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể; lập bản đồ giá đất; khảo sát, lập dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán các công trình, dự án, đề án thuộc lĩnh vực đất đai; giám sát, kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu sản phẩm các công trình, dự án, đề án thuộc lĩnh vực đất đai; lập, chỉnh lý bản đồ địa chính; đăng ký đất đai; về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; điều tra, đánh giá về chất lượng đất, tiềm năng đất đai, thoái hóa đất, ô nhiễm đất; phân hạng đất nông nghiệp; điều tra, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất; thống kê, kiểm kê đất đai; lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; thành lập các loại bản đồ chuyên đề và các dịch vụ, tư vấn khác thuộc lĩnh vực đất đai theo quy định của pháp luật.
 
LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM:
  1. Giám đốc: Đoàn Ngọc Phương  (ĐT: 0913030326, email: dnphuong@monre.gov.vn).
  2. Phó Giám đốc: Cao Tiến Nam: (ĐT: 0903287765, email: caotiennam.qh@gmail.com)
  3. Phó Giám đốc: Nguyễn Thanh Thủy (ĐT: 0946619868, email: thuynt@gdla.gov.vn)
 
Tác giả bài viết: thangpd