Tên / Số / ký hiệu : DỰ THẢO
Về việc / trích yếu

Dự thảo Thông tư hướng dẫn nội dung chi tiết phương án cổ phần hóa

Ngày 18/03/2021
Loại văn bản Thông tư
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Văn bản dự thảo
Người ký duyệt Trần Hồng Hà
Cơ quan / đơn vị ban hành Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường
Tải về máy Đã xem : 16 | Đã tải: 1
Nội dung chi tiết
Dự thảo Thông tư hướng dẫn nội dung chi tiết phương án cổ phần hóa