Tên / Số / ký hiệu : 111/2020/TT-BTC
Về việc / trích yếu

Thông tư hướng dẫn một số nội dung về xử lý tài chính, xác định giá trị đơn vị sự nghiệp công lập, bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

Ngày 29/12/2020
Loại văn bản Thông tư
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Quy định khác
Người ký duyệt Huỳnh Quang Hải
Cơ quan / đơn vị ban hành Bộ Tài Chính
Tải về máy Đã xem : 16 | Đã tải: 0