Tên / Số / ký hiệu : 30/2021/NĐ-CP
Về việc / trích yếu

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở

Ngày 26/03/2021
Loại văn bản Nghị định
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Quản lý nhà cửa
Người ký duyệt Nguyễn Xuân Phúc
Cơ quan / đơn vị ban hành Chính Phủ
Tải về máy Đã xem : 21 | Đã tải: 10