Tên / Số / ký hiệu : 12/2021/NĐ-CP
Về việc / trích yếu

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá

Ngày 24/02/2021
Loại văn bản Nghị định
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Quy định khác
Người ký duyệt Nguyễn Xuân Phúc
Cơ quan / đơn vị ban hành Chính Phủ
Tải về máy Đã xem : 16 | Đã tải: 3