Tên / Số / ký hiệu : 157/2020/NĐ-CP
Về việc / trích yếu

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp

Ngày 31/12/2020
Loại văn bản Nghị định
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Quy định khác
Người ký duyệt Nguyễn Xuân Phúc
Cơ quan / đơn vị ban hành Chính Phủ
Tải về máy Đã xem : 92 | Đã tải: 9
Nội dung chi tiết
Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021