Tên / Số / ký hiệu : 01/2020/TT-VPCP
Về việc / trích yếu

Thông tư quy định chế độ báo cáo định kỳ và quản lý, sử dụng, khai thác Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ

Ngày 21/10/2020
Loại văn bản Thông tư
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Quy định khác
Người ký duyệt Mai Tiến Dũng
Cơ quan / đơn vị ban hành Chính Phủ
Tải về máy Đã xem : 94 | Đã tải: 1