Tên / Số / ký hiệu : 1660/QĐ-TTG
Về việc / trích yếu

Về việc ban hành Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Ngày 26/10/2020
Loại văn bản Quyết định
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Quy định khác
Người ký duyệt Nguyễn Xuân Phúc
Cơ quan / đơn vị ban hành Chính Phủ
Tải về máy Đã xem : 169 | Đã tải: 65