Tên / Số / ký hiệu : 128/NQ-CP
Về việc / trích yếu

Nghị quyết về các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh phát triển các vùng kinh tế trọng điểm

Ngày 11/09/2020
Loại văn bản Nghị quyết
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Chỉ đạo, điều hành
Người ký duyệt Nguyễn Xuân Phúc
Cơ quan / đơn vị ban hành Chính Phủ
Tải về máy Đã xem : 150 | Đã tải: 7