Tên / Số / ký hiệu : 860/TCQLĐĐ-TCCB
Về việc / trích yếu

v/v tham gia giải báo chí đại đoàn kết

Ngày 22/04/2020
Loại văn bản Công Văn
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Chỉ đạo, điều hành
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành Tổng Cục Quản lý đất đai
Tải về máy Đã xem : 309 | Đã tải: 5