Tên / Số / ký hiệu : 18/CT-TTG
Về việc / trích yếu

Về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025

Ngày 13/04/2020
Loại văn bản Chỉ đạo, điều hành
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Chỉ đạo, điều hành
Người ký duyệt Nguyễn Xuân Phúc
Cơ quan / đơn vị ban hành Chính Phủ
Tải về máy Đã xem : 350 | Đã tải: 16