Tên / Số / ký hiệu : 350/TCTK-PPCĐ
Về việc / trích yếu

Thông báo mã số và tên đơn vị hành chính mới

Ngày 18/03/2020
Loại văn bản
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Quy định khác
Người ký duyệt Nguyễn Bích Lâm
Cơ quan / đơn vị ban hành Bộ Tài Chính
Tải về máy Đã xem : 468 | Đã tải: 106