Tên / Số / ký hiệu : 32/QĐ-TTG
Về việc / trích yếu

Quyết định phê duyệt Đề án“Tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ cácnông, lâm trường quốc doanh hiện do các công ty nôngnghiệp, công ty lâm nghiệp không thuộc diện sắp xếp lạitheo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP, ban quản lý rừng vàcác tổ chức sự nghiệp khác, hộ gia đình, cá nhân sử dụng”

Ngày 07/01/2020
Loại văn bản Quyết định
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Quy định khác
Người ký duyệt Trịnh Đình Dũng
Cơ quan / đơn vị ban hành Chính Phủ
Tải về máy Đã xem : 342 | Đã tải: 23