Tên / Số / ký hiệu : 21/2019/TT-BXD
Về việc / trích yếu

Thông tư số 21/2019/TT-BXD ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành QCVN 04:2019/BXD về Nhà chung cư

Ngày 31/12/2019
Loại văn bản Thông tư
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Quản lý nhà cửa
Người ký duyệt Nguyễn Văn Sinh
Cơ quan / đơn vị ban hành Bộ xây dựng
Tải về máy Đã xem : 361 | Đã tải: 16