Tắt Thông Báo [X]


Tên / Số / ký hiệu : 01/KH-TCQLĐĐ
Về việc / trích yếu

Kế hạoch tuyên truyền nhân rộng các gương điển hình tiên tiến của Tổng cục Quản lý đất đai

Ngày 12/02/2020
Loại văn bản Chỉ đạo, điều hành
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Chỉ đạo, điều hành
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành Tổng Cục Quản lý đất đai
Tải về máy Đã xem : 357 | Đã tải: 15