Tên / Số / ký hiệu : 703/BTNMT-TCQLĐĐ
Về việc / trích yếu

V/v hướng dẫn về chế độ sử dụng đất và việc chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng không phải nhà ở

Ngày 14/02/2020
Loại văn bản Công Văn
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Chỉ đạo, điều hành
Người ký duyệt PTCT Mai Văn Phấn
Cơ quan / đơn vị ban hành Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường
Tải về máy Đã xem : 709 | Đã tải: 265