Tên / Số / ký hiệu : 21/QĐ-TCQLĐĐ
Về việc / trích yếu

Ban hành kế hoạch cài cách hành chính năm 2020 của tổng cục quản lý đất đai

Ngày 31/01/2020
Loại văn bản Quyết định
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Chỉ đạo, điều hành
Người ký duyệt Lê Thanh Khuyến
Cơ quan / đơn vị ban hành Tổng Cục Quản lý đất đai
Tải về máy Đã xem : 405 | Đã tải: 34