Tên / Số / ký hiệu : 32/CT-TTg
Về việc / trích yếu

Chỉ Thị về đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật

Ngày 10/12/2019
Loại văn bản Chỉ đạo, điều hành
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Chỉ đạo, điều hành
Người ký duyệt Nguyễn Xuân Phúc
Cơ quan / đơn vị ban hành Chính Phủ
Tải về máy Đã xem : 377 | Đã tải: 15