Tên / Số / ký hiệu : 291/QĐ-TCQLĐĐ
Về việc / trích yếu

Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc giaTCVN ISO 9001:2015, năm 2019

Ngày 26/12/2019
Loại văn bản Quyết định
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Quy định khác
Người ký duyệt Mai Văn Phấn
Cơ quan / đơn vị ban hành Tổng Cục Quản lý đất đai
Tải về máy Đã xem : 361 | Đã tải: 17