Tên / Số / ký hiệu : 06/2019/TT-BXD
Về việc / trích yếu

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến quản lý, sử dụng nhà chung cư

Ngày 31/10/2019
Loại văn bản Thông tư
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Quản lý nhà cửa
Người ký duyệt Nguyễn Văn Sinh
Cơ quan / đơn vị ban hành Bộ xây dựng
Tải về máy Đã xem : 395 | Đã tải: 15