Tên / Số / ký hiệu : 07/2019/TT-BTC
Về việc / trích yếu

Về việc hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

Ngày 25/11/2019
Loại văn bản Thông tư
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Giấy chứng nhận
Người ký duyệt Lê Thành Long
Cơ quan / đơn vị ban hành
Tải về máy Đã xem : 496 | Đã tải: 92