Tên / Số / ký hiệu : 896/QĐ-UBND
Về việc / trích yếu

Ban hành bộ đơn giá xây dựng cập nhật cơ sỡ dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Ngày 20/11/2019
Loại văn bản Quyết định
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Quy định khác
Người ký duyệt Trần Ngọc Căng
Cơ quan / đơn vị ban hành
Tải về máy Đã xem : 418 | Đã tải: 23