Tên / Số / ký hiệu : Quyết đinh 1068/QĐ-TTg, 3490/BKHCN-SHTT
Về việc / trích yếu

v/v sở hữu trí tuệ

Ngày 22/08/2019
Loại văn bản Quyết định
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Quy định chung
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành Chính Phủ
Tải về máy Đã xem : 341 | Đã tải: 4
Nội dung chi tiết
v/v sở hữu trí tuệ