Tên / Số / ký hiệu : Quyết đinh 2915/QĐ-BTNMT, 2916/QĐ-BTNMT, 2132/QĐ-BTNMT, 2466/QĐ-BTNMT
Về việc / trích yếu

Quyết định phê duyệt danh mục đề tài KHCN ngành TNMT

Ngày 13/11/2019
Loại văn bản Quyết định
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Quy định chung
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường
Tải về máy Đã xem : 513 | Đã tải: 24