Tên / Số / ký hiệu : Quyết đinh 1762/QĐ-BTNMT
Về việc / trích yếu

QĐ ban hành phương án kiểm kê đất đai năm 2019

Ngày 14/07/2019
Loại văn bản Quyết định
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường
Tải về máy Đã xem : 1012 | Đã tải: 243