Tên / Số / ký hiệu : THÔNG TƯ 08/2019/BKHĐT NGÀY 17/5/2019
Về việc / trích yếu

Thông tư hướng dẫn về định mức cho hoạt động quy hoạch

Ngày 01/07/2019
Loại văn bản Thông tư
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Quy định chung
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành
Tải về máy Đã xem : 555 | Đã tải: 92