Tên / Số / ký hiệu : NGHỊ QUYẾT 46/NQ-CP NGÀY 27 THÁNG 6 NĂM 2019
Về việc / trích yếu

Nghị quyếy về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với Cách mạng theo quyết định số 22/2003/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 05/07/2019
Loại văn bản Nghị quyết
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Quy định chung
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành
Tải về máy Đã xem : 663 | Đã tải: 88